Meny Alla inlägg

Vetenskap till alla! Hur fungerar demokratisk forskningsförmedling?

  • 2024-06-25 - 2024-06-25, 16:00 - 17:00
  • B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby

Oroliga omvärldsförhållanden ökar betydelsen av lättillgänglig forskningsbaserad  kunskap. Men hur kan forskare nå ut med fördjupning i en offentlig debatt som  efterlyser oneliners och entydiga svar? Vad innebär tillgänglig vetenskap och hur kan kunskap bli en demokratisk tillgång? Vad krävs för att demokratisk  forskningsförmedling ska kunna fungera?

Arrangeras tillsammans med Demokrati och högre utbildning/Uppsala universitet.