Meny Alla inlägg

Paneldebatt och utdelning av #HUMTANKPRISET2015

  • 2015-11-18 - 2015-11-18, 19:15 - 22:00
  • Nordiska museet, Stockholm

PANELDEBATT: NÅR HUMANIORA UT?

Frågor om migration, mångfald, klimatpåverkan och genus är centrala i dagens humanistiska forskning. Men når kunskaperna ut i samhället? Det är den stora frågan när forskare, kulturjournalister och företrädare för högskola och museum drabbar samman i en debatt arrangerad av Humtank på Nordiska museet i Stockholm

I panelen

Ingrid Elam
kulturjournalist och dekan vid Göteborgs universitet

Astrid Söderbergh-Widding
rektor för Stockholms universitet

Jonas Ingvarsson
Humtank

Sanne Houby-Nielsen
chef för Nordiska museet

Anne Gjelsvik
representant för norskt humanioranätverk

Moderator: Anna Sofia Rossholm, Humtank

UTDELNING AV #HUMTANKPRISET2015

474-0006_fb-sharedlink_humtankpriset2015_1200x628_template_final[2]

Debatten följs av en ceremoni där mottagaren av #HUMTANKPRISET2015 presenteras. Priset går till en akademiker som mest förtjänstfullt lyft humaniora i offentligheten. Arbetet med att ta fram en värdig pristagare inleddes med ett öppet nomineringsförfarande och åtföljs av överläggningar i juryn – läs mer om #HUMTANKPRISET2015 här

Kvällen avslutas med ett mingel, där Humtank bjuder på lättare tilltugg och något att dricka. Inträdet är fritt.

Välkomna!