Meny Alla inlägg

Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia

  • 2019-05-23 - 2019-05-23, 13.00 - 15.00
  • Högskolan Dalarna, Falun, Lokal: Föreläsningssal 1

Välkommen till seminarium! 

Tankesmedjan Humtank tillsammans med Högskolan Dalarnas Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS) och forskningsprofilen Interkulturella Studier (ISTUD) inbjuder till seminarium med humanistiska förtecken, gästföreläsare är professor Ericka Johnson (Linköpings universitet)

Ericka Johnson talar utifrån den nyutkomna boken Prostatan: det ständiga gisslet? – mannen och prostatan i kultur, medicin och historia. I boken förmedlas resultaten av ett tvärvetenskapligt projekt där historiker, antropologer, sociologer, genusforskare samt en sexolog nyanserar och skapar insikt i det delvis tabubelagda ämnet. Prostatan är inte endast en medicinsk angelägenhet. Hur den undersöks och behandlas inom medicin är väsentligt men även hur den diskuteras och används i samhället som stort har betydelse för vår förståelse om mannens kropp, hälsa och livskvalitet. 

Detta föredrag kommer även att live-streamas: https://videochat.du.se/Chat/Chat?chatRoomId=2

 

Humtank i sociala medier