Meny Alla inlägg

Kan det finnas en framtid utan humaniora?

  • 2024-06-26 - 2024-06-26, 9:00 - 09:45
  • B-HUSET, UPPSALA UNIVERSITET, HUVUDENTRÉ CRAMÉRGATAN 3, VISBY

Hur skulle vi kunna tala om och förstå samtiden utan ord som diskurs, ideologi, genus eller polarisering – begrepp som alla kommit ur humanistisk forskning? Det gör humanistisk kunskap till något så grundläggande att det är svårt att få syn på den.

Hur hanterar humanistiska forskare denna paradox? Humtank firar 10 år och tar det som tillfälle att reflektera över var svensk humaniora befinner sig just nu och vart den är på väg. Vilken begreppslig infrastruktur behöver vi för att navigera sam- och framtidens kriser?

Arrangeras tillsammans med Södertörns högskola.