Meny Alla inlägg

Humaniora vid små lärosäten och stora

  • 2015-10-20 - 2015-10-20, 18:00 - 19:30
  • Högskolan i Halmstad, Café Framkanten

Är humaniora en nödvändig garant för vissa grundläggande värden vid universitet och högskolor? Kan eller ska humaniora vara något annat vid små lärosäten än vid stora? Vilken betydelse har lärosätets storlek för humanioras ställning och inriktning? Kan ett mindre lärosäte innebära fördelar för humaniora? 

image001_5

Universitetet som kuriosakabinett: hur många ämnen kan vi sammanföra?

Humtank och Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad samarrangerar denna framåtblickande paneldebatt om frågor som rör humanioras möjligheter vid små och stora svenska lärosäten. 

I panelen ingår 
 
Lena Sommestad
Landshövding i Halland, professor i ekonomisk historia

Maria Görts
Avdelningschef medieavdelningen Högskolan Dalarna, lektor i bildproduktion

Cecilia Rosengren
Prefekt vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, docent i idé- och lärdomshistoria

Jonas Ingvarsson
Humtank, biträdande professor i MEB, Institutionen för informationsteknologi Högskolan i Skövde

Moderator

Helen Fuchs
Humtank, lektor i konstvetenskap Högskolan i Halmstad

 

 

Humtank i sociala medier