Meny
  Blogg

Elefanten och elfenbenstornet

av Anna Sofia Rossholm Talar humaniora om »elefanten i rummet»? I en artikel i Svenska Dagbladet ger industriforskaren Staffan Laestadius humaniorasektorn ett stort uppdrag och samtidigt skarp kritik: han menar att humanister och kulturutövare undviker att tala om »elefanten i rummet», alltså om hur vi ska leva när jordens resurser inte längre räcker till. Kritiken…

  Blogg

Vi är alla förbundna med Medelhavet.

SVAR TILL HUMTANK: II Klas Grinell, Intendent Världskulturmuseet   Medelhavet kallades av romarna för ’Vårt hav (Mare nostrum)’. Sverige har genom sin moderna historia gjort det namnet till sitt. Vår historieskrivning har utgått från att det romerska arvet är vårt, att Medelhavshistorien också är vår historia, och att Medelhavet därmed också är vårt hav. Utan…

  Blogg

Medelhavet som gräns och förbindelse

SVAR TILL HUMTANK: III Kristian Göransson, fil. dr i antikens kultur och samhällsliv Direktör för Svenska Institutet i Rom   Den illegala trafiken över Medelhavet till Europa med undermåliga båtar fyllda till bristningsgränsen med flyktingar från Afrika och Mellanöstern har nu pågått i många år. Efter den arabiska våren och den därpå följande libyska statens…

  Blogg

Situationen i Medelhavet är inte unik

SVAR TILL HUMTANK: IV Christian Mühlenbock, Tf. Museichef, Medelhavsmuseet.   Flyktingkatastrofen på Medelhavet angår oss alla eftersom migrationen från länderna i Afrika och Mellanöstern till Europa kommer att förända vårt samhälle för alltid. Väljer vi att stänga våra gränser, om det nu är möjligt ens med vapenmakt, så kommer vi ofrånkomligen att orsaka ett enormt…

  Blogg

Öppen fråga till Medelhavsinstituten

Den 19 maj 2015. Vi var många som i oktober förra året drog lansar för Medelhavsinstitutens bevarande. Inte minst gjorde instituten själva ett fint arbete, och resultatet blev ju som vi alla minns en lättnadens suck och en smula arbetsro. Men Medelhavet sover inte. Medelhavet är oroligt. I Humtanks debattinlägg gällande instituten formulerade vi följande: Om…

  Blogg

Pisa och humanioras mätbarhet

Lina Nyroos Idag (2015-03-25) skriver statsvetarna Sten Widmalm och Sverker Gustavsson på DN Debatt under rubriken ”Pisa-anpassad skola urholkar självständighet och tolerans”. De menar att man i jakten på bättre resultat i Pisaundersökningen stirrar sig blind på kortsiktiga framgångar, och glömmer vad kunskaper i andra ämnen än matematik och naturvetenskap ger på längre sikt. Eftersom…

  Blogg

En hemmablind regering?

Anna Sofia Rossholm Svenska institutets undervisning runt om i världen är inte bara viktig för de internationella studenter som vill lära sig svenska språket. Lärosätena är mötesplatser för såväl studenter som forskare, där värdefulla utbyten görs och internationella kontakter knyts. Att dessa utbildningar nu hotas genom regeringens förslag om nedskärning är olyckligt för svensk humaniora,…

  Blogg

I ljusets hastighet mot framtiden

Jonas Ingvarsson & Jesper Olsson I den budgetproposition som regeringen presenterar idag gömmer det sig – på sidan 308 i del 16 om ”Utbildning och universitetsforskning” – ett beslut om att dra in det finansiella stödet till de så kallade Medelhavsinstituten. Det vill säga, forsknings- och kulturinstituten i Aten, Istanbul och Rom (samt villan i San…

  Blogg

Statliga museer – för närvarande

Helen Fuchs Det är glädjande att finansministern och kulturministern kan göra gemensam sak genom att tillsammans hävda kultur och museibesök som viktiga krafter i ett inkluderande, demokratiskt samhälle. Det låter bra med ett tillskott på 80 miljoner till statliga museer. Men det framstår som helt otidsenligt att öka tillgängligheten genom att återinföra fritt inträde.

Humtank i sociala medier