• 21 jan 2016
  • Av

Den svåra men viktiga internationaliseringen

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)

”Samtidigt som betydelsen av internationalisering lyfts fram har det också höjts röster som påpekat brister på detta område vad gäller humaniora”, skriver Jesper Enbom, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, i ett blogginlägg hos Humtank.