• 07 jun
  • Av

IDÉHISTORIA: Högre seminariet, Mats Barrdunge

Mats Barrdunge lägger fram ett nytt inledningskapitel till sin avhandling om upplysningen i Norrland.