Vem baserar yrkesval på engångspremie?

Fanny Forsberg Lundell, den ena av tankesmedjans två talespersoner, uttalar sig å Humtanks vägnar om regeringens förslag på examenspremier för studenter som väljer att utbilda sig till lärare i matematik, naturvetenskap och teknik:

Att politiker tar ansvar för utbildning inom bristområden i samhället är bra, problemet är att det görs på ett ensidigt och godtyckligt vis. Språkutbildningen står inför omfattande och minst lika stora problem men ges inte alls samma uppmärksamhet.

Läs hela artikeln på Universitetslärarens hemsida.

Gjutformar för falska mynt

Formar för att gjuta falska mynt, sent 200- och tidigt 300-tal. Fyndet kommer från tyska Trier, och bilden har vi lånat från Chris 73 / Wikimedia Commons (cc-by-sa).