Smygpremiär i tidskriften Respons

Redan dagen före tankesmedjans officiella lansering publicerade tidskriften Respons en blänkare om Humtank under rubriken: ”Ny tankesmedja ska visa de humanistiska disciplinernas nödvändighet”.