Notis på RJ Debatt

Ur regeringens forskningspolitiska proposition Kunskap i samverkan (Prop. 201617/50)

På dagen för tankesmedjans lansering figurerar Humtank även med en notis på hemsidan för Riksbankens Jubileumsfond (RJ) under rubriken: ”En nationell tankesmedja för humaniora har bildats!”