Nominera till Humtankpriset 2015

Vem har på ett särskilt förtjänstfullt sätt lyft humaniora i offentligheten? Vem har visat att humaniora är relevant också utanför universitetets väggar? Nominera till Humtankpriset senast 28 oktober.

Humtank arbetar för att stärka den så kallade tredje uppgiften. Vi vill att humanioraforskare ska få bättre möjligheter att sprida sina resultat och kommunicera med allmänheten.

Som ett led i detta arbete har vi instiftat Humtankpriset, som ska gå till en akademiker som särskilt förtjänstfullt lyft fram humaniora i offentligheten. Nominera – med en kort motivering – den person du vill se som pristagare via någon av följande kanaler:

I juryn finns Roine Viklund från Humtank, kulturjournalisten och författaren Ulrika Knutson, Kay Glans, chefredaktör för tidskriften Respons, och affärsmannen Robert Weil.

Priset delas ut 18 november på Nordiska museet i Stockholm.

Nu hoppas vi att det rasslar till i inkorgarna. Vi ser fram emot nomineringarna!

474-0006_fb-sharedlink_1200x628_template_final