Lansering!

Humaniora är på frammarsch! Torsdagen den 3 april lanserades en ny nationell tankesmedja – Humtank. Den har tillkommit genom ett unikt samarbete mellan humanistiska fakulteter vid tolv svenska lärosäten. Under pressträffen, som gick av stapeln på Medelhavsmuseet, presenterades medlemmarna i Humtank och det bjöds på smakprov av såväl form som innehåll i vårt arbete. Tack till Stockholms universitet för hjälp med mediaproduktionen:

Under de tre kommande åren ska Humtank visa på de humanistiska ämnenas nödvändighet för samhällsutvecklingen. Vi kommer att verka på bred front med syftet att förändra forskningspolitiken och fördelningen av universitetets resurser, delta i samhällsdebatten och inte minst förändra allmänhetens uppfattningar och attityder till humaniora. Vår verksamhet tar avstamp i övertygelsen om att varje samhällsfråga har en humanistisk dimension.

Vi hämtar inspiration från en internationell våg av ny humanistisk forskning och understryker att kontraktet mellan universitetet och det omgivande samhället måste omförhandlas och stärkas. Mot bakgrund av detta presenterades en fempunktsplan för hur Sverige ska bli ett internationellt föredöme vad gäller satsning på humanistisk forskning och synliggörandet av humanioras självklara plats i samhället.

[slideshow]
Lansering 1 Lansering 2 Lansering 3 Lansering 4 Lansering 5 Lansering 6 Lansering 7 Lansering 8
[/slideshow]

Som avslutning på pressträffen beskrev fyra tongivande forskare – historikern Lena Berggren, filosofen Fredrik Svenaeus, språkvetaren Catharina Nyström Höög och litteraturvetaren Cecilia Lindhé – sin syn på humaniora för att visa på bredden och aktualiteten: från fascism till digitalisering, via skola och medicinsk etik.