Humtank om samverkan på Humanistdagarna i Uppsala

Humanioradagarna vid Uppsala universitet bjöd på många intressanta inslag, däribland Humtanks Lina Nyroos inspirerande föreläsning ”Hur kan din uppsats bidra till att höja humanioras status samtidigt som du blir lite smartare?”.

Humanister gör klokt i att träda fram på arena utanför akademin. Och den som skriver uppsats bör ställa sig frågan: I vilket större sammanhang har mitt arbete sin roll? Vad är humanistisk kompetens? Se där ett par riktmärken när Lina Nyroos föreläste i Engelska parken. 

Studenterna i publiken var nyfikna på Humtank – och något förvånade över att inga krav finns på humanister att vara ”ute på fältet”.