Humtank kopplar greppet om rasismen

© News Øresund, Flickr (CC)

Morden i Trollhättan, brinnande asylboenden, kris i migrationsfrågan – mot bakgrund av händelseutvecklingen i Sverige kommer Humtank i en serie gästbidrag på bloggen den närmaste tiden ta ett brett grepp om rasism med avstamp i humanistisk kunskapsbildning.

På vilket sätt kan humaniora hjälpa oss att förstå vad rasism är? Hur fungerar rasism och vilka uttryck tar den sig? Vilken roll spelar föreställningar om vithet? Hur kan olika ämnen och forskningstraditioner bidra till fördjupad förståelse av migrationens villkor i Sverige och annorstädes? Kan humanistisk forskning mobiliseras i kampen mot rasism, och i så fall hur?

För att lyfta fram och diskutera sådana frågor har Humtank bjudit in en rad forskare från humanistiska ämnen som på olika sätt profilerat sig på fältet. Under den kommande tiden publicerar vi deras inlägg här på bloggen – med start i morgon.

Bidragen ska förstås också läsas i ljuset av Humtanks enkät om flyktingkrisen på Medelhavet i våras. Förbered er på polemiska, arga, personliga, nyktert resonerande och analytiska texter – kort sagt: en flerstämmig samling inlagor om några av vår tids ödesfrågor.

Läs, följ, kommentera och dela!

Här samlas gästinläggen om rasism när de publicerats: