Humtank i debatten igen

Häromveckan lanserande Delmi (Delegationen för migrationsstudier) en informationssajt om migration och integration. Humtank reagerade snabbt och påpekade att sajten tycktes förbise humanistisk kompetens i sin informationshantering. Slutet gott allting gott – Delmi medgav utan omsvep att detta förstås måste lyftas fram i än högre grad.

Delmis sista replik avslutas med följande ord:

Politiska beslut i vår tids mest samhällsomdanande fråga bör ta spjärn mot en allsidig och stark kunskapsvall. I detta avseende är Humtanks inspel om att migration i lika hög grad är ett kulturellt som ett socio-ekonomiskt fenomen en viktig insikt.

Humtank gläds åt positiv respons!