Humtank + History & Policy = sant?

Det senaste numret av Scandia, riksledande tidskrift för historisk forskning, riktar bland annat sökarljuset mot det brittiska nätverket History & Policy. I sin introduktion till temat passar nytillträdde redaktören Henrik Rosengren också på att lyfta fram ett besläktat initiativ, om än av något nyare datum, på svensk mark:

Den helt nystartade svenska tankesmedjan Humtank har som syfte att förändra forskningspolitiken och universitetens resursfördelning till förmån för humaniora. Vidare vill man, likt History & Policy, delta i samhällsdebatten och förändra allmänhetens attityd till de humanistiska ämnena.

Hela texten, inklusive en ingående redogörelse för historien bakom nätverket, finns att ladda hem från tidskriftens hemsida. Humtank tackar och bockar för den smickrande jämförelsen!