Humtank-debatt om svenskhet i Växjö

Humtank samarrangerade paneldebatten ”Vad är svenskhet? Vem är svensk?” på Utvandrarnas hus i Växjö 15 april.

Den här debatten sökte ringa in olika föreställningar om svenskhet. Vem kan gälla för svensk? Vilken roll spelar svenskhet för identiteter och medborgarskap?

Humtanks Anna Sofia Rossholm modererade samtalet, med en panel bestående av historikerna Jens Björk Andersson, Peter Aronsson och Gunlög Fur, musikvetaren Karin Larsson Eriksson, kulturvetaren Ola Ståhl och filmvetaren Anders Åberg. Medarrangörer var Kulturparken Småland och Linnéuniversitetet.