Humanomics – dansk kartläggning av humaniora

Nyligen besökte jag det danska forskningsprojektet Humanomics vid Köpenhamns universitet och hamnade mitt i en gemytlig avslutning av den treåriga satsningen.

Humanomics är treårigt projekt finansierat av Velux Fonden och utgör ett mycket ambitiöst försök att kartlägga vad humanister egentligen gör. I projektet, som leds av Frederik Stjernfelt och David Budtz Pedersen, kartläggs hur humanister samarbetar, vilka teoretiker som används mest, betydelsen av infrastruktur, förhållandet till samhällsvetenskaperna, humanistisk kunskapsteori och mycket annat. Projektet använder både intervjuer och kvantitativa analyser av exempelvis doktorsavhandlingar.

Det vore mycket spännande om motsvarande kartläggning kunde göras av svenska förhållanden, för att möjliggöra jämförelser. Tills vidare får vi glädjas åt de böcker och rapporter som kommer från Humanomics.

Humanomics                                         TUMMEN UPP FÖR HUMANIORA?

Under mötet diskuterades också möjligheter till nordiskt samarbete för att utbyta erfarenheter av humanioras möjligheter och utmaningar i grannländerna. Det verkar som att strävan att stärka humaniora sammanfaller i tid i Norden, med aktuella exempel som Humtank i Sverige, den norska humaniorarapporten från Fritt ord och Humanomics i Danmark. Samtidigt skiljer sig situationen för humaniora åt mellan länderna, och fältets utmaningar ser delvis annorlunda ut.