Humanistisk kompetens som intellektuellt kapital – Humtanks Lina Nyroos i DN

 

Debatten om identitetspolitik har tagit många vändningar på Dagens Nyheters kultursidor. Bland annat har det klagats på att studenter inte är förmögna till annat än identifikatoriska läsningar av kurslitteratur.

Nu ger sig Humtanks Lina Nyroos in i diskussionen med ett inlägg där hon pläderar för att det är humanioras ”egen uppgift att argumentera för vår relevans i den aktuella samhällsutvecklingen”.

Vad humaniora behöver är inte mer kropp och själ – det är fokus på professionalism och kompetens. Humanistisk kompetens innebär intellektuellt kapital, något som utgör en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. I takt med samhällets utveckling och de problem vi står inför i dag är humanistisk kompetens avgörande. Vi behöver inte mer teknisk kompetens för att exempelvis närma oss frågor rörande integration, främlingsfientlighet och identitet i spänningsfältet mellan globalisering och nationalism. Men vi behöver analytisk stringens.