Humaniora + problemlösning = sant

Magnus P. Ängsal


Humtank uppmärksammas av Uppsala universitet. I en liten intervju på hemsidan svarar Lina Nyroos på frågan vad Humtank egentligen är: 

Humtank vill belysa vikten av humanistisk forskning, hur ska vi bemöta framtidens utmaningar när vi inte vet exakt hur samhället ser ut idag? Till exempel är ju de samarbetsproblem vi har idag orsakade av människor och vi humanister är bra på att förklara sociala, historiska och kulturella mönster.

En mycket god sammanfattning av våra ambitioner och vårt uppdrag. Lina Nyroos flaggar också för Humtanks seminarium i Almedalen ”Politiseringen av universitetet – humanioras roll i ett polariserat samhälle”. Givetvis finns Humtank på plats under politikerveckan i juli. På seminarier och debatter, i vimlet och på efterfesterna – och med nya läckra och slagkraftiga trycksaker! Möt oss där.