”En kväll om bildning” – välbesökt Humtank-arrangemang

Fredagen 20 mars dukade Humtank upp till debattkväll med rubriken ”En kväll om bildning”, i samarbete med Medelhavsmuseet.

Programmet var ett samtal mellan idéhistorikern Anders Burman, antikvetaren Ida Östenberg och Humtanks David Thurfjell, religionshistoriker. Medelhavsmuseets Elisabet Schön modererade diskussionen.

Evenemanget lockade så mycket publik att museets stora sal blev fullsatt och en väntelista fick upprättas. Samtalet lades upp i tre delar som strukturerades kronologiskt. Först diskuterades bildningsideal i den antika medelhavsvärlden, därefter dryftades 1800-talets akademiska visioner hos tänkare som Herder och Humboldt samt detta bildningsideals position i dagens humaniora och diskussion om högre utbildning. I den sista delen hamnade Humtanks arbete med att stärka humaniora både inom och utom akademin i fokus.

Det hela blev en givande och uppskattad debatt om konkurrerande akademiska ideal och samtida svensk utbildningspolitik.

Bildning är en het fråga. Humtank finns med och driver debatten.