Meny
    Blogg

Svenskundervisning i utlandet – till vilken nytta?

Humaniora-debattens vågor går höga, nu senast om neddragningarna för Svenska institutets språkundervisning i utlandet. Humtank har bett Karin Ridell, tidigare svensklektor och numera universitetslektor i nordisk språkvetenskap vid universitetet i Strasbourg, att dela med sig av sitt perspektiv på frågan. Under förra veckan kunde vi följa reaktionerna på regeringens indragning av ekonomiskt stöd till svenskundervisningen utomlands. Mycket av denna…

    Blogg

Rapport om en norsk rapport

Diskussionen om den norska rapporten Hva skal vi med humaniora? (2014) är på väg över i en ny fas – men den kräver nya deltagare och nya infallsvinklar. Humtank bad Erling Sandmo, professor i historia och en av rapportförfattarna, att i ett blogginlägg ge sin syn på hur debatten efteråt har sett ut och vilka…

Humtank i sociala medier