Meny
    Blogg

Humanistiska kompetenser – mer än bildning

Bildning i all ära, men humanistiska kompetenser är mycket mer än så. Vore det inte på tiden att näringslivet börjar rekrytera humanister med djupgående kunskaper om människan som kulturell och social varelse? Det frågar sig Humtanks Fanny Forsberg Lundell och Lina Nyroos. På senaste tiden ser man ett uppsving för bildningsbegreppet, både i kulturdebatten och…

    Blogg

Elefanten och elfenbenstornet

av Anna Sofia Rossholm Talar humaniora om »elefanten i rummet»? I en artikel i Svenska Dagbladet ger industriforskaren Staffan Laestadius humaniorasektorn ett stort uppdrag och samtidigt skarp kritik: han menar att humanister och kulturutövare undviker att tala om »elefanten i rummet», alltså om hur vi ska leva när jordens resurser inte längre räcker till. Kritiken…

    Blogg

Humtank i debatten igen

Häromveckan lanserande Delmi (Delegationen för migrationsstudier) en informationssajt om migration och integration. Humtank reagerade snabbt och påpekade att sajten tycktes förbise humanistisk kompetens i sin informationshantering. Slutet gott allting gott – Delmi medgav utan omsvep att detta förstås måste lyftas fram i än högre grad. Delmis sista replik avslutas med följande ord: Politiska beslut i…

    Blogg

Pisa och humanioras mätbarhet

Lina Nyroos Idag (2015-03-25) skriver statsvetarna Sten Widmalm och Sverker Gustavsson på DN Debatt under rubriken ”Pisa-anpassad skola urholkar självständighet och tolerans”. De menar att man i jakten på bättre resultat i Pisaundersökningen stirrar sig blind på kortsiktiga framgångar, och glömmer vad kunskaper i andra ämnen än matematik och naturvetenskap ger på längre sikt. Eftersom…

    Blogg

Humanistisk kompetens som intellektuellt kapital – Humtanks Lina Nyroos i DN

  Debatten om identitetspolitik har tagit många vändningar på Dagens Nyheters kultursidor. Bland annat har det klagats på att studenter inte är förmögna till annat än identifikatoriska läsningar av kurslitteratur. Nu ger sig Humtanks Lina Nyroos in i diskussionen med ett inlägg där hon pläderar för att det är humanioras ”egen uppgift att argumentera för…

Humtank i sociala medier