Meny
  Blogg

En norsk vändpunkt?

Humtank fortsätter bevaka humanioras ställning i de övriga nordiska länderna. Den senaste utredningen av den norska så kallade Produktivitetskommisjonen har synpunkter på i vilken riktning forskningen ska drivas när oljerikedomarna tar slut. Fel synpunkter och fel riktning, tycker Marie Cronqvist. När jag var barn florerade en norgehistoria som gick ungefär såhär: ”– Varför sticker norrmännen…

  Blogg

Hårda vetenskaper löser inte mjuka utmaningar

En vitaliserad humanistisk forskning är förutsättningen för framtidens problemlösningar. Om inte går en resurs förlorad som det europeiska samhället behöver, skriver Humtanks Marie Cronqvist och Jonas Harvard i en kommentar till den andra Lundakonferensen om europeisk forskningspolitik härom veckan. Ett av forskningens uppdrag är att bidra till samhällsutvecklingen. Traditionellt har politiker och beslutsfattare lutat sig…

  Blogg

Heléne Lööw: Detta är motiven bakom rasistiska dåd

Nu brinner asylboenden i Sverige och rasistiska våldsverkare sprider skräck. Vilka historiska kunskaper behövs för att vi ska kunna förstå det som sker i dag? Historikern Heléne Lööw gör en tillbakablick till det tidiga 1990-talets Sverige och reder ut motivbilder bakom rasistiska dåd i Humtanks andra gästinlägg om rasism. Åter brinner flyktingförläggningar, debattklimatet hårdnar. En…

  Blogg

Miljöutmaningar och posthumaniora

I kunskapsbildningens utmaningar är natur och kultur intimt sammanvävda. Därför kan humaniora inte reduceras till något som kan läggas till en etablerad kunskapskärna, skriver Jesper Olsson utifrån ett riksdagsseminarium i RIFO:s regi om bland annat posthumanistiska perspektiv. ”Ett nytt sätt att tänka” – det var en öppen och löftesrik rubrik som gav namn åt RIFO:s…

  Blogg

Säkra karriärvägar för kvalitet i humanistisk forskning

Internationaliseringen ökar och samverkan expanderar. Kort och gott: det går bra för humaniora. Så löd en av slutsatserna på ett seminarium i Vetenskapsrådets regi. Samtidigt finns där något som skaver, skriver Humtanks Anna Sofia Rossholm – forskarna är för få, karriärvägarna osäkra och anställningsvillkoren för dåliga. Det har snart gått ett år sedan debatten om…

  Blogg

Humanistiska kompetenser – mer än bildning

Bildning i all ära, men humanistiska kompetenser är mycket mer än så. Vore det inte på tiden att näringslivet börjar rekrytera humanister med djupgående kunskaper om människan som kulturell och social varelse? Det frågar sig Humtanks Fanny Forsberg Lundell och Lina Nyroos. På senaste tiden ser man ett uppsving för bildningsbegreppet, både i kulturdebatten och…

  Blogg

Elefanten och elfenbenstornet

av Anna Sofia Rossholm Talar humaniora om »elefanten i rummet»? I en artikel i Svenska Dagbladet ger industriforskaren Staffan Laestadius humaniorasektorn ett stort uppdrag och samtidigt skarp kritik: han menar att humanister och kulturutövare undviker att tala om »elefanten i rummet», alltså om hur vi ska leva när jordens resurser inte längre räcker till. Kritiken…

  Blogg

Bildning för kunskap och politiskt handlande

Bildning går inte bara ut på att utveckla kunskaper i akademisk mening. I ett medborgerligt perspektiv handlar det ytterst om att hävda sig som politiskt subjekt, förklarade filosofen Eva Mark på Humtanks seminarium ”Bildning och handling” på Bokmässan. En av alla förlagsmontrar på Bokmässan i Göteborg i helgen stoltserade med parollen ”Bildande böcker”. Vackert så….

  Blogg

Automatiseringens moraliska sidor en fråga för humanister

Experimentera så får vi se! Så formulerade historikern Rasmus Fleischer under ett Humtankseminarium på bokmässan en möjlig väg för humanister att agera i en framtid präglad av automatisering.  ”Humaniora i en algoritmisk framtid” löd rubriken till seminariet på Forskartorget, som utspann sig som ett samtal om humanioras svar på automatisering. Fanny Forsberg Lundell från Humtank…

  Blogg

Humtank i bokmässepanel om humaniora och näringsliv

Tips i bokmässeveckan: Läs först Björn Wimans kloka krönika i DN (söndag 20/9) om humaniora och näringslivet. Ta dig sen till tankesmedjan Timbros monter på bokmässan i Göteborg på torsdag och hör Fanny Forsberg Lundell från Humtank tala på ett seminarium om – humaniora och näringslivet! Seminariet går av stapeln torsdag 24/9 kl. 16.30-16.50 i…

Humtank i sociala medier