Bildning för kunskap och politiskt handlande

Bildning går inte bara ut på att utveckla kunskaper i akademisk mening. I ett medborgerligt perspektiv handlar det ytterst om att hävda sig som politiskt subjekt, förklarade filosofen Eva Mark på Humtanks seminarium ”Bildning och handling” på Bokmässan.

En av alla förlagsmontrar på Bokmässan i Göteborg i helgen stoltserade med parollen ”Bildande böcker”. Vackert så. Men vad innebär vid närmare eftertanke en sådan slogan? Kan en bok vara bildande i sig? Eller förutsätter bildning någon som låter sig bildas, ett aktivt subjekt?

Utgångspunkten för Humtanks seminarium ”Bildning och handling” i samarbete med förlaget Makadam var att bildning är något som görs. På Forskartorgets scen fanns filosofen Eva Mark, som fram till i våras förestod det numera insomnade Grundtviginstitutet. Hon har nyligen gett ut antologin Bildningens praktiker.

”Den handlar om bildning ur ett göra-perspektiv”, sade hon till Humtanks David Thurfjell, som ledde seminariet. Och hon lade till att bildning inte är en exklusivt humanistisk syssla: ”Alla ämnen på universitet har bildning i någon form.”

I boken har hon samlat akademiker från så olika discipliner som biologi, språkvetenskap och pedagogik, för att nämna några. Men hur bildning konkret ska gå till är en annan femma; det handlar ju om att studenten utvecklas bortom förutsägbara mål. Eva Mark tror att digital teknik kan vara en väg. En traditionell metod är annars att skriva mycket texter, som läses och kommenteras. Bildande textsamtal är – det kan tilläggas – ett viktig inslag i den så kallade genrepedagogiken.

Bokmässan2015e

DAVID THURFJELL OCH EVA MARK I EN BILD FRÅN ETT BILDANDE SAMTAL OM BILDNING.

”Men alla tycks vara för bildning och tycka att bildning är bra. Varför behövs en sån här bok?” frågade David Thurfjell.

”Det finns samhällskrafter som är ointresserade av bildning”, svarade Eva Mark. ”I näringslivet påpekas att man behöver arbetskraft som kan flytta snabbt över gränser, är anpassningsbar.” Men bildning är just en sådan kompetens, enligt Mark, förmågan att orientera sig – kultur- och omvärldsförståelse, om man så vill.

”Och det nya universitetslandskapet, med många studenter och urholkade resurser, är ett hot mot bildning”, lade hon till.

Men bildning handlar enligt Eva Mark inte i första hand om att anpassa sig till rådande omständigheter:

”Vi kan också tala om medborgerlig bildning, som handlar om att klara sig i ett demokratiskt samhälle. Det skapar politiska subjekt”.

Bildning som motrörelse. Bildning som självständigt tänkande. Bildning som kreativitet? Här finner vi möjligen en beröringspunkt med näringslivets behov av sociala innovationer och kreativa människor med goda kunskaper om kommunikation, förståelse och kultur.

***

Här kan seminariet ses i sin helhet: