Meny
  Blogg

Nya tider kräver nya kanaler för humaniorasamverkan

Essä, konstlaboratorium, digital publicering. Det finns många sätt för humaniora att nå ut i dag. Men vilka effekter får nya samverkansformer och kanaler för kommunikation på humanioras frågeställningar och självbild? Den diskussionen har bara börjat. Den övergripande frågan för Humtanks paneldebatt på Nordiska museet i går kväll – når humaniora ut? – kan nog sägas…

  Blogg

Humtankpriset 2015 till Sharon Rider

Sharon Rider, professor i filosofi vid Uppsala universitet, belönas med Humtankpriset 2015 för att hon ”med skärpa och mod försvarat bildningen och den akademiska verksamheten mot yttre styrning, kortsiktiga krav på nyttighet och kvalitetsbedömningar som inte fångar det egentliga värdet.” Sharon Rider fick sin grundutbildning vid State University of New York och har därefter verkat…

  Blogg

Humtank kopplar greppet om rasismen

Morden i Trollhättan, brinnande asylboenden, kris i migrationsfrågan – mot bakgrund av händelseutvecklingen i Sverige kommer Humtank i en serie gästbidrag på bloggen den närmaste tiden ta ett brett grepp om rasism med avstamp i humanistisk kunskapsbildning. På vilket sätt kan humaniora hjälpa oss att förstå vad rasism är? Hur fungerar rasism och vilka uttryck…

  Blogg

Läs Humtanks inspel om kommande forskningsproposition

Genomför en nationell satsning på infrastrukturer i humaniora och satsa tydligt på partnerskap och samverkan. Det är två av punkterna i Humtanks underlag till den kommande forskningspolitiska propositionen. Propositionen ska enligt regeringen behandla ”forskning, högre utbildning och forskningsrelaterad innovation” och är tänkt att läggas fram hösten 2016. De fyra kommande årens forskningspolitik står i förgrunden,…

  Blogg

Nominera till Humtankpriset 2015

Vem har på ett särskilt förtjänstfullt sätt lyft humaniora i offentligheten? Vem har visat att humaniora är relevant också utanför universitetets väggar? Nominera till Humtankpriset senast 28 oktober. Humtank arbetar för att stärka den så kallade tredje uppgiften. Vi vill att humanioraforskare ska få bättre möjligheter att sprida sina resultat och kommunicera med allmänheten. Som…

  Blogg

Bildning för kunskap och politiskt handlande

Bildning går inte bara ut på att utveckla kunskaper i akademisk mening. I ett medborgerligt perspektiv handlar det ytterst om att hävda sig som politiskt subjekt, förklarade filosofen Eva Mark på Humtanks seminarium ”Bildning och handling” på Bokmässan. En av alla förlagsmontrar på Bokmässan i Göteborg i helgen stoltserade med parollen ”Bildande böcker”. Vackert så….

  Blogg

Automatiseringens moraliska sidor en fråga för humanister

Experimentera så får vi se! Så formulerade historikern Rasmus Fleischer under ett Humtankseminarium på bokmässan en möjlig väg för humanister att agera i en framtid präglad av automatisering.  ”Humaniora i en algoritmisk framtid” löd rubriken till seminariet på Forskartorget, som utspann sig som ett samtal om humanioras svar på automatisering. Fanny Forsberg Lundell från Humtank…

  Blogg

Humtank i bokmässepanel om humaniora och näringsliv

Tips i bokmässeveckan: Läs först Björn Wimans kloka krönika i DN (söndag 20/9) om humaniora och näringslivet. Ta dig sen till tankesmedjan Timbros monter på bokmässan i Göteborg på torsdag och hör Fanny Forsberg Lundell från Humtank tala på ett seminarium om – humaniora och näringslivet! Seminariet går av stapeln torsdag 24/9 kl. 16.30-16.50 i…

  Blogg

Algoritmer och bildning – möt Humtank på Bokmässan i Göteborg

Det börjar lacka mot Bokmässan i Göteborg. Givetvis en höjdpunkt också för Humtank som har två seminarier på Forskartorget, ett om humaniora och algoritmer och ett om bildning. Möt oss där! Torsdagen den 24/9 kl 12.25–12.40: ”Humaniora i en algoritmisk framtid” Om ett par decennier förutspås hälften av våra jobb vara automatiserade. Städer – likt…

  Blogg

Humaniora + problemlösning = sant

Magnus P. Ängsal Humtank uppmärksammas av Uppsala universitet. I en liten intervju på hemsidan svarar Lina Nyroos på frågan vad Humtank egentligen är:  Humtank vill belysa vikten av humanistisk forskning, hur ska vi bemöta framtidens utmaningar när vi inte vet exakt hur samhället ser ut idag? Till exempel är ju de samarbetsproblem vi har idag…

  Blogg

Humtank om samverkan på Humanistdagarna i Uppsala

Humanioradagarna vid Uppsala universitet bjöd på många intressanta inslag, däribland Humtanks Lina Nyroos inspirerande föreläsning ”Hur kan din uppsats bidra till att höja humanioras status samtidigt som du blir lite smartare?”. Humanister gör klokt i att träda fram på arena utanför akademin. Och den som skriver uppsats bör ställa sig frågan: I vilket större sammanhang…

  Blogg

Humtank-debatt om svenskhet i Växjö

Humtank samarrangerade paneldebatten ”Vad är svenskhet? Vem är svensk?” på Utvandrarnas hus i Växjö 15 april. Den här debatten sökte ringa in olika föreställningar om svenskhet. Vem kan gälla för svensk? Vilken roll spelar svenskhet för identiteter och medborgarskap? Humtanks Anna Sofia Rossholm modererade samtalet, med en panel bestående av historikerna Jens Björk Andersson, Peter…

  Blogg

Kritisk o-ordning.

Hur kan humaniora göra sig relevant, påverka och sätta avtryck i det offentliga samtalet? Det finns många bra sätt förstås. Helt nyligen blev det diskussion och rabalder kring nyutgåvan av Svenska Akademiens Ordlista (SAOL 14), som starkare än i tidigare upplagor markerar mot problematiska ord som »neger» och »zigenare». Skälet till att ordlistans normativa anspråk…

  Blogg

”En kväll om bildning” – välbesökt Humtank-arrangemang

Fredagen 20 mars dukade Humtank upp till debattkväll med rubriken ”En kväll om bildning”, i samarbete med Medelhavsmuseet. Programmet var ett samtal mellan idéhistorikern Anders Burman, antikvetaren Ida Östenberg och Humtanks David Thurfjell, religionshistoriker. Medelhavsmuseets Elisabet Schön modererade diskussionen. Evenemanget lockade så mycket publik att museets stora sal blev fullsatt och en väntelista fick upprättas….

  Blogg

Humanistisk kompetens som intellektuellt kapital – Humtanks Lina Nyroos i DN

  Debatten om identitetspolitik har tagit många vändningar på Dagens Nyheters kultursidor. Bland annat har det klagats på att studenter inte är förmögna till annat än identifikatoriska läsningar av kurslitteratur. Nu ger sig Humtanks Lina Nyroos in i diskussionen med ett inlägg där hon pläderar för att det är humanioras ”egen uppgift att argumentera för…

Humtank i sociala medier