Meny

Jonas Harvard

Docent i historia vid Mittuniversitetet. Min forskning fokuserar på medier och opinionsbildning under 1800-talet. Bland annat har jag undersökt begreppet ”allmänna opinionen”, parlamentarism i Sverige och Storbritannien, den elektriska telegrafens historia och kommunikationer i Norden. Jag är också docent vid Jyväskylä universitet.
  Blogg

Humanomics – dansk kartläggning av humaniora

Nyligen besökte jag det danska forskningsprojektet Humanomics vid Köpenhamns universitet och hamnade mitt i en gemytlig avslutning av den treåriga satsningen. Humanomics är treårigt projekt finansierat av Velux Fonden och utgör ett mycket ambitiöst försök att kartlägga vad humanister egentligen gör. I projektet, som leds av Frederik Stjernfelt och David Budtz Pedersen, kartläggs hur humanister samarbetar, vilka…

  Blogg

Humtank i debatten igen

Häromveckan lanserande Delmi (Delegationen för migrationsstudier) en informationssajt om migration och integration. Humtank reagerade snabbt och påpekade att sajten tycktes förbise humanistisk kompetens i sin informationshantering. Slutet gott allting gott – Delmi medgav utan omsvep att detta förstås måste lyftas fram i än högre grad. Delmis sista replik avslutas med följande ord: Politiska beslut i…

  Blogg

Gästblogg: Nordiskt Sommaruniversitet (NSU) hotas av nedläggning!

av Johan Söderberg Forskare i Vetenskapsteori vid Göteborgs universitet Beslutet i Nordiska Ministerrådet om att stödet på 1,3 miljoner kronor till Nordiskt Sommaruniversitet (NSU) ska upphöra sätter punkt för en 65 år lång epok av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och samverkan mellan de nordiska lärosätena. NSU växte fram i mötet mellan universitetsvärlden och en nordisk…

  Blogg

Pisa och humanioras mätbarhet

Lina Nyroos Idag (2015-03-25) skriver statsvetarna Sten Widmalm och Sverker Gustavsson på DN Debatt under rubriken ”Pisa-anpassad skola urholkar självständighet och tolerans”. De menar att man i jakten på bättre resultat i Pisaundersökningen stirrar sig blind på kortsiktiga framgångar, och glömmer vad kunskaper i andra ämnen än matematik och naturvetenskap ger på längre sikt. Eftersom…

  Blogg

Humaniora och näringsliv – mer än »Liberal Arts»?

Humanister, ska vi nöja oss med att vara en del av liberal arts education? Häromdagen arrangerade tankesmedjan Timbro en heldagskonferens på temat Humaniora i näringslivet (28/1). Som humanioraforskare och talesperson för Humtank, var jag inbjuden att tala om humanistiska kompetenser, vilket kändes angeläget. Vid min sida hade jag en rad intressanta talare, både andra humanioraföreträdare…

  Blogg

Svenskundervisning i utlandet – till vilken nytta?

Humaniora-debattens vågor går höga, nu senast om neddragningarna för Svenska institutets språkundervisning i utlandet. Humtank har bett Karin Ridell, tidigare svensklektor och numera universitetslektor i nordisk språkvetenskap vid universitetet i Strasbourg, att dela med sig av sitt perspektiv på frågan. Under förra veckan kunde vi följa reaktionerna på regeringens indragning av ekonomiskt stöd till svenskundervisningen utomlands. Mycket av denna…

  Blogg

En hemmablind regering?

Anna Sofia Rossholm Svenska institutets undervisning runt om i världen är inte bara viktig för de internationella studenter som vill lära sig svenska språket. Lärosätena är mötesplatser för såväl studenter som forskare, där värdefulla utbyten görs och internationella kontakter knyts. Att dessa utbildningar nu hotas genom regeringens förslag om nedskärning är olyckligt för svensk humaniora,…

  Blogg

I ljusets hastighet mot framtiden

Jonas Ingvarsson & Jesper Olsson I den budgetproposition som regeringen presenterar idag gömmer det sig – på sidan 308 i del 16 om ”Utbildning och universitetsforskning” – ett beslut om att dra in det finansiella stödet till de så kallade Medelhavsinstituten. Det vill säga, forsknings- och kulturinstituten i Aten, Istanbul och Rom (samt villan i San…

  Blogg

Statliga museer – för närvarande

Helen Fuchs Det är glädjande att finansministern och kulturministern kan göra gemensam sak genom att tillsammans hävda kultur och museibesök som viktiga krafter i ett inkluderande, demokratiskt samhälle. Det låter bra med ett tillskott på 80 miljoner till statliga museer. Men det framstår som helt otidsenligt att öka tillgängligheten genom att återinföra fritt inträde.

  Blogg

Humtank + History & Policy = sant?

Det senaste numret av Scandia, riksledande tidskrift för historisk forskning, riktar bland annat sökarljuset mot det brittiska nätverket History & Policy. I sin introduktion till temat passar nytillträdde redaktören Henrik Rosengren också på att lyfta fram ett besläktat initiativ, om än av något nyare datum, på svensk mark: Den helt nystartade svenska tankesmedjan Humtank har som syfte att…

Humtank i sociala medier