Algoritmer och bildning – möt Humtank på Bokmässan i Göteborg

Songdos stadskärna

Det börjar lacka mot Bokmässan i Göteborg. Givetvis en höjdpunkt också för Humtank som har två seminarier på Forskartorget, ett om humaniora och algoritmer och ett om bildning. Möt oss där!

Torsdagen den 24/9 kl 12.25–12.40: ”Humaniora i en algoritmisk framtid”

Om ett par decennier förutspås hälften av våra jobb vara automatiserade. Städer – likt koreanska Songdo – ritas och byggs utifrån interaktiva digitala nätverk. Journalistik och romanskrivande tas över av robotar. Vilka utmaningar ställs humaniora inför i ett samhälle där algoritmer mer och mer styr vår vardag? Denna fråga diskuteras i ett samtal mellan Rasmus Fleischer, historiker, och Fanny Forsberg Lundell, Humtank.

Fredagen den 25/9 kl 18.05–18.20: ”Bildning och handling”

Begreppet bildning tolkas vanligen som något vi har eller besitter. En bildad person är innehavare av kunskaper som kan redovisas, känner till kanon. Men vad händer om vi i stället ser på bildning som något vi praktiserar? Vad gör vi när vi bildar oss? Och hur kan bildning förändra vårt samhälle? Ett samtal mellan Eva Mark, filosof och pedagog, och David Thurfjell, Humtank, om bildningens omsättning i handling.

Humtanks programansvariga på mässan är Marie Cronqvist och Jesper Olsson, men flera andra av oss kommer att vara på plats. Varmt välkomna att besöka våra arrangemang och att följa oss på sociala medier, Twitter@HumtankSverige och Facebook www.facebook.com/humtank!

 

Sondos stadskärna

[(c) Wikpedia]

Songdo i Korea, byggd utifrån digitala nätverk. En utmaning för humaniora?