• 03 jul 2015
  • Av

Att skriva är silver och tala är guld – eller?

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Docent Åsa Wengelin tilldelas totalt 5 miljoner kronor från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för forskningsprojektet ”Att skriva är silver och tala är guld – eller?”. Projektet handlar om vilken nytta personer med läs- och skrivsvårigheter kan ha i sitt skrivande och i sin skrivutveckling av att få diktera med hjälp av taligenkänningssystem istället för att skriva själva, och vilka språkliga effekter det får på deras texter.