• 22 jun 2015
  • Av

Studio Axess: Slaget vid Waterloo – Napoleons slutliga nederlag

Den 16 juni högtidlighölls 200-årsminnet av slaget vid Waterloo. Det blev slutpunkten för ett knappt kvartssekel av revolutions- och Napoleonkrig – och startskottet för Storbritannien som europeisk stormakt. I Norden kom Finland under rysk överhöghet, Sverige gick i union med Norge och ätten Bernadotte tog plats på Sveriges tron.
Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och programledaren PJ Anders Linder diskuterar slaget vid Waterloo, dess förhistoria och följder.