• 11 jun 2015
  • Av

Grönt ljus för utbildning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har följt upp en utbildning vid humanistiska fakulteten som fått omdömet bristande kvalitet vid utvärdering.