• 11 jun 2015
  • Av

Grönt ljus för utbildning

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har följt upp en utbildning vid humanistiska fakulteten som fått omdömet bristande kvalitet vid utvärdering.