• 03 jun 2015
  • Av

Svenska Akademien belönar språkvetaren Julia Prentice

Svenska Akademien har beslutat tilldela Julia Prentice, universitetslektor i svenska som andraspråk, Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2015 på 50 000 kronor.