• 03 jun 2015
  • Av

Svenska Akademien belönar språkvetaren Julia Prentice

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Svenska Akademien har beslutat tilldela Julia Prentice, universitetslektor i svenska som andraspråk, Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2015 på 50 000 kronor.