• 30 nov 2016
  • Av

El Sistemas verksamhet har potential till social förändring

Kör- och orkesterskolan El Sistema har som målsättning att bryta segregationsmönster. Ny forskning visar att det finns potential för en uppluckring av kulturella kategorier. Detta förutsätter dock en medvetenhet om de integrationsdiskurser som bärs upp inom verksamheten ¿ och som i värsta fall istället kan leda till en ökad polarisering mellan olika grupper.