• 29 nov 2016
  • Av

När den konstnärliga friheten kränker någons privatliv

Att bli inskriven i ett litterärt verk kan vara hedrande ¿ men det kan också vara kränkande. I en ny avhandling vid Göteborgs universitet undersöks konflikten som uppstår mellan den konstnärliga friheten och rätten att skydda sitt privatliv och anseende. Efter att ha analyserat 14 litterära verk och efterföljande rättsprocesser föreslås bland annat att domstolarna ska kunna ta hjälp av litteraturexperter.