• 17 nov 2016
  • Av

Ny rapport om parsning

Nu är årets fjärde rapport i serien GU-ISS tillgänglig. Parsning är ett viktigt område inom språkteknologi. I rapporten betonas hur syftena med uppgiften parsning ändrats och hur metoderna därmed också kanske har tillåtits förändras på ett avgörande sätt.