• 16 nov 2016
  • Av

Kollektiv bild- och länkbank om att se och betrakta

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Denna folder sammanställer den kollektiva bild- och länkbank som uppkommit under Annika Larssons workshop på Konsthögskolan vid Umeå universitet under två veckor i November 2016.