• 08 nov 2016
  • Av

Lektor i teologi intresserad av moral och rättvisa

Han forskar om rättvisa, sanning och kärlek – tre områden som han tycker hör ihop. Martin Westerholm är nyanställd lektor i teologi vid Göteborgs universitet.