• 08 nov 2016
  • Av

DT: ”Filosofen som aldrig vilar tanken”

Filosofen Kalle Grill, Umeå universitet, intervjuas i Dalarnas Tidningar i samband med 40 årsdagen där han bland annat berättar hur han tog två dagar ledigt för att fundera ut en plan för de nästkommande tio åren.