• 06 okt 2016
  • Av

KONSTVETENSKAP: Temaseminarium ”Professional development”

Seminariet hålls på engelska och diskuterar publiceringsstrategier, olika forum och plattformer för att kommunicera forskningsresultat.