• 07 okt 2016
  • Av

Livet som inspärrad skildras i ny bok

Antologin Inspärrad ger röst åt personer som varit intagna på sinnessjukhus, sanatorier, fängelser, uppfostrings- och alkoholistanstalter i Sverige någon gång mellan 1850 och 1992. De intagnas berättelser ger kunskap om hur de förhållit sig till sin situation och omvärld.