• 05 okt 2016
  • Av

Två lediga postdoktjänster

Två postdoktorer: ”Livsförloppsperspektiv på funktionshinder” finns tillgängliga på Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.