• 04 okt 2016
  • Av

Ny doktorandkurs i Digital humaniora

Under höstterminen 2016 ger Humlab vid Umeå universitet en doktorandkurs i Digital humaniora som aktualiserar den omvälvning som genomgår samhället till följd av en omfattande digitalisering. Här aktualiseras en diskussion om vad detta innebär för individer och kollektiv bortom affärsnytta och ekonomisk vinst.