• 29 sep 2016
  • Av

Umeåforskare prisad av Gustav Adolfs Akademien

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har med medel ur Torsten Janckes minnesfond valt att prisa etnologiprofessorn Britta Lundgren, Umeå universitet,
för ”… grundläggande och betydelsefulla insatser att anbringa och utveckla etnologins genusperspektiv”.