• 23 sep 2016
  • Av

Björn Åstrand utredare för nationell samling för läraryrket

Regeringen har beslutat att ge Björn Åstrand (tjänstledig lektor, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet), dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet samt ledamot i Skolkommissionen, i uppdrag att föreslå åtgärder som ska ge lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer bättre förutsättningar att utföra sina uppdrag.