• 23 sep 2016
  • Av

Regeringen föreslår 2 miljoner till utbildning om samer och samisk kultur

Utbildning och ökad kunskap om samer är en fråga som är central för den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra, som under lång tid arbetat för att en sådan här satsning ska prioriteras i statsbudgeten.