• 19 sep 2016
  • Av

SR: ”Stor osäkerhet om etiska riktlinjer inom samisk forskning”

I en intervju i Sameradion berättar historikern Anna-Lill Drugge, Umeå universitet, om hur hon analyserat femtiosex olika ansökningar som skickats till forskningsrådet Formas, där forskare försökt få medel för att bedriva samisk forskning.