• 15 sep 2016
  • Av

Studenter arrangerar kulturmonter på Bokmässan

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

För tredje året i rad ska studenter från kandidatprogrammet Kultur arrangera institutionen för kulturvetenskapers monter på Bokmässan. Lovisa Perman läser sista året på programmet och är en av de studenter som har varit drivande i årets projekt.