• 13 sep 2016
  • Av

Ny metod för att lära om tungans betydelse för talet

Fabienne Westerberg, gästforskare på Göteborgs universitet gör experiment för en språkstudie om tungan. Hon vill se hur människor använder tungan på olika sätt när de pratar. Därför söker hon nu frivilliga göteborgare i åldrarna 18 till 100 som vill se sin tunga in action.