• 31 aug 2016
  • Av

Femårsjubilerande podcast hyllar och kritiserar populärvetenskap

Sveriges Television har ett gott facit vad gäller att tillgängliggöra forskning, till exempel med Kunskapkanalen och Utbildningsradion och program som Värsta språket och Historieätarna. Men i nyproduktionen av Fråga Lund, når de inte ända fram. Detta argumenterar medievetarna vid Umeå universitet, Jesper Enbom och Erik Lindenius, för i jubileumsavsnittet av podcasten Mediespanarna.